OBIECT

Îţi aducem la cunoştinţă că acest document a fost întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi se completează cu acestea.

DATE COLECTATE

www.montessoribrasov.ro foloseşte următoarele modalităţi de colectare a datelor tale cu caracter personal (denumite, în continuare, „date”): rapoarte de trafic înregistrate de serverul care găzduieşte Site-ul (date de navigare), furnizarea voluntară de către utilizator, cookie-uri. Conform scopului declarat la ANSPDCP, www.montessoribrasov.ro prelucrează următoarele date: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, semnătura, telefon/fax, adresă, e-mail, date bancare, obişnuinţe, comportament,  cod numeric personal.

SCOPUL

Scopul colectării datelor este:

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a librăriei bookcity.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către CENTRUL EDUCATIONAL MONTESSORI BRASOV și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, limitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/ bancare.

 

 

ACORDUL

www.montessoribrasov.ro te informează că eşti liber să ne furnizezi sau nu datele tale în solicitările pe care ni le adresezi direct. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe site-ul bookcity.ro, va primi comunicări comerciale din partea noastră doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea Abonare Newsletter.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Bookcity.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CENTRUL EDUCATIONAL MONTESSORI BRASOV  are obligația de a prelucra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

PRELUCRAREA

Datele tale personale sunt prelucrate pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranţă sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale şi abuzive a datelor tale, precum şi împotriva accesului neautorizat şi pierderii acestora.

DURATA

Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.

Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.

ACCESUL LA DATE

Datele colectate de la tine vor fi prelucrate numai cu scopul prevăzut în acest document şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

PROTECTIA DATELOR

www.montessoribrasov.ro se angajează să menţină un standard ridicat de siguranţă în ceea ce priveşte protecţia şi confidenţialitatea datelor tale, în acord cu noile dezvoltări tehnologice.

De asemenea, îţi garantăm că datele furnizate de tine vor fi prelucrate în condiţii care să le asigure securitatea şi confidenţialitatea în sistemele noastre, conform standardelor impuse de legislaţia română în vigoare.

DREPTURI 

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: CENTRUL EDUCATIONAL MONTESSORI BRASOV, cu sediul în Str. M. Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, Braşov, va puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: CENTRUL EDUCATIONAL MONTESSORI BRASOV, cu sediul în Str. M. Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, Braşov, va puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

MODIFICĂRI

www.montessoribrasov.ro îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, fară nicio formalitate şi fară preaviz. Modificările vor fi afişate pe această pagină şi vor avea efect imediat.

Accesul pe Site şi folosirea Serviciilor, implică faptul ca ai luat la cunoştinţă şi ţi-ai dat acordul asupra noilor termeni.